1.4 Wsparcie MŚP

SIGNUM PRACOWNIA REKLAMY S.C ogłasza postępowanie ofertowe nr 1/1.4.1/2017 dotyczące wyboru dostawcy maszyny przemysłowej – plotera wielofunkcyjnego, w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego: