1.4 Wsparcie MŚP

SIGNUM PRACOWNIA REKLAMY S.C ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2020/1.4.1/RPOWP/RB dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie hali (budynku usługowo, produkcyjno – magazynowego) na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display opartych na wykonywaniu spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie poliolefiny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”.

 

Załączniki