DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup instalacji odpylania oraz filtrowentylacji i zakup elektrycznego wózka podnośnikowego

Wartość dofinansowania: 157 634,41zł

Całkowita wartość projektu: 197 043,02zł

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup instalacji odpylania oraz filtrowentylacji i zakup elektrycznego wózka podnośnikowego. Ryzyko zawodowe oraz narażenie na czynniki szkodliwe na stanowiskach objętych projektem za sprawą wykonania działań inwestycyjnych ujętych w projekcie znacznie się zmniejszy, co zdecydowanie poprawi warunki pracy pracowników.

Data podpisania umowy: styczeń 2024

SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
ul. Spichlerzowa 38b
35-322 Rzeszów

biuro@signum-reklama.pl
+48 17 854 00 65

 NIP: 813-35-20-300