Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie

Dec 28, 2018

W związku z wygranym postępowaniem ofertowym i podpisaniem umowy  z Urzędem Miasta, wykonaliśmy i zamontowaliśmy tablicę informacyjną na ścianie zewnętrznej wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, przy ulicy Rynek 26. Wykonanie tablicy informacyjnej związane było z realizacją projektu pn. „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/rzeszowskie-piwnice-interaktywna-instytucja-kultury

Tablica wykonana jest z białej płyty kompozytowej typu dibond 3 mm, posiada wymiary 1 200 mm x 800 mm, zamontowana jest w 4 punktach, na dystansach ze stali nierdzewnej, w odległości od ściany 40 mm, pełnokolorowy wydruk UV. Materiał, z jakiego wykonana jest tablica informacyjna, jest odporny na działanie warunków atmosferycznych (m.in. porywy wiatru, promieniowanie UV).

Cieszymy się, że mogliśmy wykonać i zamontować tablicę, która będzie informować o realizowanym projekcie, mającym na celu stworzenie nowej odsłony Rzeszowskich Piwnic, jako interaktywnej  instytucji kultury.

SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
ul. Spichlerzowa 38b
35-322 Rzeszów

biuro@signum-reklama.pl
+48 17 854 00 65

 NIP: 813-35-20-300