1.4 Wsparcie MŚP

SIGNUM PRACOWNIA REKLAMY S.C ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2021/1.4.1/RPOWP/DM dotyczące dostawy i montażu drukarki na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display opartych na wykonywaniu spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie poliolefiny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”.

Załączniki

SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
ul. Spichlerzowa 38b
35-322 Rzeszów

biuro@signum-reklama.pl
+48 17 854 00 65

 NIP: 813-35-20-300