Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display poprzez zakup nowoczesnych urządzeń produkcji reklamowej”.

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Krótki opis i cel projektu: Projekt „Wprowadzenie innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display poprzez zakup nowoczesnych urządzeń produkcji reklamowej” dotyczy wprowadzenia na rynek nowych i dotychczas nie wytwarzanych przez firmę produktów, jak również ulepszenia dotychczasowych produktów oferowanych przez Signum Pracownia Reklamy. Projekt ma charakter innowacyjny ze względu na wprowadzenie na rynek produktów o unikatowych parametrach technologicznych dotąd nie stosowanych i znacznie przewyższających dotychczas stosowane rozwiązania. Produkty będące wynikiem realizacji projektu to: stojaki z płyt kartonowych, opakowania, displaye reklamowe, obrazy tekstylne z nadrukiem 3D. Ulepszone pod względem specyfikacji technicznych produkty: stojaki z tworzyw sztucznych, fototapety, naklejki, banery. Projekt zakłada zakup drukarki UV LED oraz plotera wielofunkcyjnego.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności, usprawnienie działania oraz rozwój firmy Signum Pracownia Reklamy S.C. poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów i ulepszenie dotychczasowych, dzięki wyposażeniu parku maszynowego w nowoczesne urządzenia wraz z oprogramowaniem, zapewniające najwyższą jakość i funkcjonalność oferowanych produktów.

Planowane efekty: W wyniki realizacji projektu zostaną wprowadzone do oferty firmy cztery nowe produkty Signs & Display z wydrukiem 3D (innowacyjne w skali świata): stojaki z płyt kartonowych, opakowania, displaye reklamowe oraz obrazy tekstylne z drukiem 3D.
Realizacja projektu zakłada również udoskonalenie dotychczasowych produktów: stojaków z tworzyw sztucznych, fototapet, naklejek i banerów. Wszystkie wymienione produkty to produkty Signs & Display z wydrukiem 3D innowacyjne w skali świata.
Projekt jest wynikiem przeprowadzonych prac B+R, które wykazały innowacyjność produktów w segmencie Signs & Display, w tym wydruków UV LED.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na skalę europejską i światową.

Całkowita wartość projektu: 1 685 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 753 500,00 PLN

SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
ul. Spichlerzowa 38b
35-322 Rzeszów

biuro@signum-reklama.pl
+48 17 854 00 65

 NIP: 813-35-20-300